ضمن خدمت آموزگاران تربیت بدنی درآبیک برگزارگردید


امروزچهارشنبه۱۳شهریورماه۱۳۹۲دوره ضمن خدمت آموزگاران تربیت بدنی درپایه سوم به مدرسی آقای قورچی بیگی درسالن امام علی(ع)آبیک باهمکاری کارشناسی تربیت بدنی وسلامت برگزارگردید.


نظرتان را بنویسید